Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Досвід викладання травматології та хірургії екстремальних умов студентам медичного університету на базі лікарні швидкої медичної допомоги
Написав Д.Д. Бітчук, В.П. Чайченко, М.Ф. Хименко, А.О. Марюхнич, А.Г. Істомін; м. Харків   

Діяльність кафедри травматології та ортопедії Харківського Державного медичного університету, історія якої нараховує 80 років, останню чверть століття безпосередньо пов’язана з роботою лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Клінічною базою кафедри новозбудована 1000- ліжкова лікарня ШНМД стала в 1977 році.
З перших днів існування травматологічної служби лікарні почалось тісне творче співробітництво адміністрації лікарні та співробітників кафедри, спрямоване на розбудову служби хірургії пошкоджень. Структура багатопрофільної лікарні невідкладної допомоги якнайбільше відповідає вимогам до клінічної бази кафедри, насаперед завдяки широкому спектру хворих з різноманітними пошкодженнями. Крім двох базових травматологічних відділень на 120 ліжок (завідувачи – досвідчені фахівці Л.В.Гогайзель та І.Ф.Попов, згодом- вихованець кафедри М.В.Перхун) практичні заняття з відповідних тем проводились на базі 2 нейрохірургічних відділень, відділення щелепної хірургії, міжобласного опікового центру, реанімаційного відділення. Така організація навчання студентів біля ліжка хворого, притаманна традіціям кафедри травматології та ортопедії, дозволила оптімізувати викладання найбільш складних тем травматології та хірургії екстримальних умов.
Іншим аспектом творчої взаємодії співробітників лікарні швидкої допомоги і кафедри стало впровадження прогресивних наукових розробок і багаторічного клінічного досвіда провідних фахівців в роботу травматологічних відділень, лекції для лікарів лінейних бригад. Таке співробітництво взаємно збогачувало обидві установи і с часом привело до формування спільного колективу, здатного вирішувати найскладніши організаційні та клінічні проблеми.
Безумовним лідером цього колективу став завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії у 1962-1988 роках професор В.П. Трубніков. Висока професійність, вдача спілкування, неймовірні працездатність та енергія, які були притаманні цьому відомому вченому, створюють гармонійний колектив однодумців та роблять клініку однією з провідних в країні. Приоритетним напрямком в наукових розробках кафедри стає одна з актуальних проблем сучасності – питання шляхово-транспортного травматизму. Ініціаторами пошуку стають професор В.П. Трубніков та доцента згодом – професор, Г.П. Істомін. Наслідками праці колектива кафедри в цьому напрямку стають 5 монографій (В.П.Трубніков та Г.П.Істомін), 2 докторські дисертації (Г.П. Істомін та І.Ф. Попов), численні доповіді, публікації в країні та за кордоном. Результатом розробки цієї важливої соціальної та медичної проблеми стає система надання медичної допомоги постраждалим внаслідок шляхово-транспортних пригод (ШТП) на усіх етапах лікувального процесу – від першої лікарської допомоги до реабілітації цього дуже складного контингенту хворих. Не залишилися поза увагою питання оптимальної організації лікувально-діагностичних заходів в залежності від характеру пошкоджень, особливості травматизму при ШТП з різними транспортними заходами, а головне - була обгрунтована необхідність створення спеціалізованих відділень політравми, які б відповідали вимогам сучасних принціпів лікування множинних та поєднаних травм (В.П. Трубніков, В.Т. Зайцев, Г.П. Істомін та співавт.). Перспективність та ефективність такого підходу до надання допомоги постраждалим в ШТП підтверджує досвід роботи створеного за ініціатівої кафедри відділення політравми Харківської лікарні швидкої медичної допомоги (1991 р.).
Дослідження проблеми тяжких пошкоджень скелету викристалізовує приоритетні напрямки наукового пошуку кафедри. Розробляється і впроваджєується в клінічну практику всебічно обгрунтована нова технологія лікування складних багатоосколкових та подвійних переломів довгих кісток (Д.Д. Бітчук). Запропоновується біомеханічно обгрунтована классифікація та орігінальний пристрій для лікування пошкоджень таза (С.І.Ковальов).
Зростає авторитет кафедри як провідного науково-методичного фахового осередку на Батьківщині та за її межами. Заслужений Діяч науки України професор В.Ф. Трубніков, замісник головного редактора центрального всесоюзного журналу “Ортопедія, травматологія та протезування”, член СІКОТ постійний учасник міжнародних кворумів за фахом, став консультантом 3-х докторських та керівником 19 кандидатських дисертацій, автором 6 підручників для вузів, керівництва з лікування захворювань та пошкоджень апарату опори та руху, 24 монографій, більше 300 публікацій.
Учень професорів М.П. Новаченка та В.П. Трубнікова, професор Денис Дмитрович Бітчук є автором богатьох новаторських розробок, серед яких технології консервації та трансплантації кісткової тканини, лікування вогнепальних переломів та дефектів кісток, високоефективна операція на сухожилках при лікуванні звичних вивихів плеча, спосіб ахілопластики при застарілих пошкодженнях. Їм запропонована та впроваджена малотравматична технологія лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки, котра дозволила розширити показання до оперативного лікування таких пошкоджень у пацієнтів похілого віку та суттєво покращити їх наслідки. Особливе медико-соціальне значення набула запропанована технологія статичного, дінамічного та комбінованого внутрішньокісткомозгового металоостеосинтеза блокуючим стержнем для лікування багатоосколкових, роздроблених, подвійних та інших складних діафізарних переломів довгих кісток, яка відкриває новий напрямок в лікуванні травматологічних хворих. Спосіб та пристрій для його здійснення, експоновані на ВДНГ СРСР в 1986-1987 рр, були нагороджені срібною медаллю. Держкомітет з науки та техніки МОЗ СРСР рекомендували пристрій до серійного виробництва. Д.Д.Бітчук – заслужений винахідник СРСР, автор 16 авторських свідоцтв та патентів, понад 150 публікацій. Під його керівництвом виконані 4 кандидатських та одна докторська дисертації член редколегії центрального фахового журналу “Ортопедія, травматологія та протезування”.
За цей час кафедра визнана МОЗ України опорною, тобто – відповідальною за учбово-методичну роботу профільних кафедр медвузів України, та базовою – на якій можуть проходити удосконалення з учбово-методичної та лікувальної роботи асистенти, доценти, професори та завідувачі кафедр травматології та ортопедії. На кафедрі введено викладання предмета англійською мовою.
Зараз основні напрямки наукового пошуку травматологічної клініки лікарні швидкої допомоги – це удосконалення остеосинтеза довгих кісток кінцівок (Д.Д.Бітчук, М.Ф.Хименко, А.О.Марюхніч), дослідження репаративної регенерації ( В.О.Літовченко, В.В.Паламарчук), лікування пошкоджень та захворювань таза та суглобів (С.І.Ковальов, А.Г.Істомін, М.В.Перхун, А.О.Олійник), ортопедичне та оперативне лікування пошкоджень та захворювань хребта (О.Г.Фадєєв, О.М.Хвисюк), позаосередковий остеосинтез при переломах довгих кісток та їх наслідках (М.Ф.Хименко, Л.В.Гогайзель) малоінвазівний остеосинтез при переломах довгих кісток (Дм.Д.Бітчук).
На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти 4-х факультетів, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти., що потребує найтіснішого контакта з клінічною базою.Постійно запроваджуються нові способи оперативного та консервативного лікування. Знання студентів та інтернів вивірються беспосередньою роботою у ортопедо-травматологічних відділеннях, операційних, гіпсових. В системі медосвіти України кафедра є опорною – визначаючою навчально-методичну роботу профільних кафедр медвузів, та базовою – де провадяться перепідготовка професорсько-викладацьких кадрів медвузів України.
Як невідємна частка та важлива складова харківської ортопедо-травматологічної школи, травматологічна клініка лікарні швидкої медичної допомоги багато років плідно контактує з провідними центрами вітчизняної медичної науки, перш за все – з Інститутом патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України. Співробітники клініки приймають активну участь в роботі Українсько-германської спілки ортопедів-травматологів, міжнародних семінарах та школах з питань ендопротезування кульшового та колінога суглобів.
Своє 25-річчя травматологічна клініка лікарні швидкої допомоги зустрічає сповнена нових планів, спрямованих на оптимізацію викладання травматології, ортопедії та хірургії екстремальних умов на грунті сучасної методології, проведення наукових досліджень актуальних проблем хірургії пошкоджень, артрології та вертебрології, розробки та впровадження в клінічну практику нових способів діагностики та лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухової системи.