-->
Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

Грузный колокол.
А на самом его краю
Дремлет бабочка.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АНТИГІПОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ГОСТРОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Написав С.В. КУРСОВ, В.Г. РЕДЬКІН та ін.   

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АНТИГІПОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ГОСТРОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

У статті доводиться, що разом із заходами, детально розробленими й відомими, для корекції метаболічних порушень, викликаних будь-яким видом гіпоксії, потрібне застосування комплексу заходів, що спрямовані на підтримку процесів НАД-залежного окислення в клітинних мітохондріях, оскільки ця ланка обміну страждає під час переживання тканинами гіпоксії в першу чергу. Подані можливі шляхи й методи корекції.