Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ

1. Провести пункцію підключичної вени.
2. Через голку в підключичну вену ввести ендокардіальний електрод.
3. Дистальний кінець електрода поєднується через затискувач з грудним відведенням кабеля електрокардіографа.
4. Під контролем внутрішньосерцевої електрограми проводиться корекція електрода з його установленням в порожнині правого шлуночка у ділянці верхівки серця.
5. Правильність установки перевіряється за допомогою реєстрації характерної форми кривої електрограми (інфарктоподібна крива).
6. Після установки електрод підключається до негативного болюсу елек-трокардіостимулятора (ЕКС), а позитивний полюс ЕКС приєднується до індиферентного електроду (як індиферентний електрод може використовуватись голка для внутрішньом'язових ін'єкцій, або спеціальний електрод, який установлюється підшкірно до ділянці грудини).
7. Стимуляція залежно від показань може проводись в режимі demand або асинхронному.

Джерело інформації:
1. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояния. -К.: Новый друк, 2003.- 528 с.