Погода в Украине

 
Locations of visitors to this page

НАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ

Головна задача лікаря ПІД своєчасне купірування болю:
1. Нітрогліцерин сублінгвально (0,4 мг) або аерозоль нітрогліцерину кожні 5 хвилин. Якщо після прийому трьох доз болі за грудиною зберігаються, необхідно вирішити питання про призначення внутрішньовенної інфузії нітрогліцерину під суворим контролем за гемодинамікою (систолічний AT не нижче 90 мм рт. ст.).
При тривалості больового синдрому більше 15 хвилин негайно ввести наркотичні анальгетики. Препарат вибору - морфін 4-8 мг внутрішньовенно струминне на фізіологічному розчині з подальшим введенням по 2 мг кожні 5 хвилин до повного купірування болю.
2. Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) в дозі 162-325 мг перорально (таблетку краще розжувати).
3. При відсутності протипоказань всім хворим обов'язкове призначення β-блокаторів: пропранолол 20-40 мг або метопролол 25-50 мг сублінгвально.
4. Усунення факторів, що сприяють посиленню ішемії: артеріальна гіпертензія, порушення ритму серця.
Подальша тактика надання допомоги хворим з гострим коронарним синдромом визначається відмінностями ЕКГ- картини:
А. Пацієнти, що мають стійку елевацію сегмента ST або стійку блокаду лівої ніжки пучка Гіса, що гостро виникла (така ЕКГ-картина обумовлена повною оклюзією коронарної артерії та відповідає розвитку у хворого великовогнищевого пошкодження) потребують відновлення прохідності коронарної артерії шляхом проведення тромболітичної терапії або первинної транслюмінальної коронарної ангіопластики у відповідних спеціалізованих стаціонарах кардіологічного профілю, а за неможливості проведення останніх - проведення антикоагулянтної терапії (введення внутрішньовенне струминне гепарину 5.000 од., або низькомолекулярного гепарину - еноксапарину натрію у дозі 0,3 мл внутрішньовенне).
Б. Пацієнти, у яких зміни на ЕКГ обумовлені гострою ішемією, але без підйомів сегменту ST (можуть бути стійкі або минущі депресії сегменту ST, деформація кінцевої частини шлуночкового комплексу, або нормальна ЕКГ в момент обстеження - така ЕКГ-картина пов'язана з частковою оклюзією коронарної артерії та розвитком у хворого дрібновогнищевого пошкодження міокарда або нестабільної стенокардії) потребують: обов'язкового використання гепарину внутрішньовенне 5.000 од. або низькомолекулярного гепарину - еноксапарину натрію 0,3 мл внутрішньовенно.

Джерело інформації:
1. Лутай М.І., Пархоменко О.М., Шумаков В.О. IXC. Класифікація. Принципи профілактики і лікування.-Київ: 3доров'я.-2002.- 47с.
2. Лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Основные положения рекомендаций Американского колледжа и Американской ассоциации кардиологов.-2004. // Серце і судини.-2005.-№2.-С. 19-26